Looking for an impressive gift? Check out PRINTSONALITIES PAPERIE!

Archives » Resources » Wedding Invitation Wordings » Filipino Wordings

Filipino Wording 5

Sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos
At sa Pagpapala ng aming mga magulang

Wilfredo at Dianna Ocampo
Vicente at Frida Villanueva

Kami,
Dean at Joy

Ay nag-aanyaya sa inyo sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
At sa aming pagtitipan sa Banal na Sakramento ng Kasal
Sa Sabado, ika-dalawampu’t tatlo ng Mayo
Taong dalawang libo at siyam
Sa ganap na ika-siyam ng umaga
Sa Chapel of Transfiguration of Jesus
Caleruega, Nasugbu, Batangas

Ang pag diriwang at salu-salo ay itutuloy sa Taalena Restaurant
Silang Crossing West, Aguinaldo Highway, Tagaytay City
Sa ganap na ika-labindalawa ng tanghali

Share this Post with a Friend

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed